Miren Itziar López

Miren Itziar López és llicenciada en dret i especialista en riscos laborals. És la coordinadora acadèmica de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Ha col·laborat en la revisió i actualització dels materials de Vicens Vives per a la Formació Professional, tant per al modul transversal de Formació i Orientació Laboral (FOL) com per as Cicles Formatius de Grau Mig de la Familia d’Administració i Gestió.

Miren Itziar López - La Formación Professional té l'aventatge de preparar-te directament per al món professionalMiren Itziar recorda que, quan treballava a l’Escola del Treball de Barcelona, en el torn de tard-nit, va tenir un alumne de grau mitjà de la família professional de manteniment que compaginava estudis, família i treball. Uns anys més tard es va trobar a aquest antic alumne passejant amb la seva família per Barcelona, i li va explicar que després del grau mitjà, havia cursat un grau superior de la mateixa família i que havia trobat feina de seguida seguint les orientacions que ella li havia donat en la classe de FOL. A l’acomiadar-se, es va sentir contenta d’haver pogut ajudar a aquell noi a impulsar la seva carrera professional.

Creu que els joves, a l’hora de triar el seu recorregut educatiu, ja sigui en acabar l’ESO o el Batxillerat, tenen suficient informació sobre la Formació Professional com a opció formativa?

Crec que ara sí que hi ha prou informació, si bé encara no s’ha posat suficientment en valor la sortida de la Formació Professional. Molts joves, en lloc de tenir com a primera opció un cicle formatiu, pensen que anant a la universitat tindran més opcions laborals. I justament, en els cicles formatius hi ha moltes més sortides, a part que, en general, els estudiants solen inserir-se professionalment molt més ràpid.

Quins són els avantatges de la Formació Professional davant d’altres opcions educatives com la Universitat?

Jo crec que la Formació Professional té l’avantatge de preparar als estudiants directament per al món laboral i per a exercir una professió. En canvi, la universitat potser és més generalista, i no et prepara tant per a un ofici. Quan estàs fent Formació Professional, el segon any ja estàs fent les pràctiques, i molts dels alumnes sovint es queden a treballar en la mateixa empresa en la qual fan pràctiques. De manera que contacten amb el món laboral molt més ràpidament del que podrien contactar a la universitat.

Com és la inserció laboral dels joves a través de la Formació Professional?

En moltes ocasions, quan els estudiants fan la formació en centres de treball –que és un dels mòduls o crèdits dels cicles formatius–, les mateixes empreses, si aquests alumnes han funcionat, solen quedar-se’ls per treballar amb ells. Si no fos el cas, perquè no sempre és així, en finalitzar el cicle, els estudiants tenen moltes perspectives d’altres empreses en les quals poden trobar feina.

Què pensa sobre el pla anunciat pel Govern per impulsar la Formació Professional?

Jo crec que tot el que sigui impulsar la Formació Professional és bo, però s’ha de plasmar en polítiques concretes i en inversions concretes. Perquè si només es tracta de plans ideals i línies estratègiques, però després no hi ha inversió –per exemple– per formar al professorat o per dotar de suficients recursos els centres, tot queda finalment en paper mullat.

Vostè ha col·laborat en l’elaboració i actualització dels materials del llibre de Formació i Orientació Laboral (FOL) de Vicens Vives. Es tracta d’un mòdul transversal als diferents cicles i famílies. Per què és tan important aquest mòdul?

El mòdul de Formació i Orientació Laboral és bàsic, en primer lloc, perquè, efectivament, està en tots els cicles formatius; i en segon lloc, perquè el seu contingut està enfocat totalment al món laboral. Té una primera part que és la prevenció de riscos laborals, que analitza i dona a l’estudiant tota la informació important perquè l’estudiant s’incorpori al món laboral mantenint unes mesures de seguretat necessàries. Després, té tota una part que està relacionada amb els equips de treball i amb les dinàmiques que els estudiants podran trobar-se en el món laboral. I finalment té una part de dret laboral en la qual s’analitzen els drets, els deures, els tipus de contracte, els tipus de prestacions de la seguretat social… És a dir, prepara totalment l’alumne perquè, quan arribi al món laboral, sàpiga i tingui una idea del que es pot trobar. I també el prepara per enfrontar-se a les entrevistes, elaborar un bon currículum, veure les vies que té per trobar ofertes de feina, etc. Per això, es tracta d’un mòdul bàsic en tota la Formació Professional.

Respecte als continguts de “Formació i Orientació Laboral”, quins aspectes creu que hauria de sortir sabent l’estudiant de cara al seu futur laboral?

Primer, tot allò relacionat amb la prevenció de riscos laborals, perquè és bàsic que sàpiga quins riscos pot haver d’enfrontar, com evitar-los o quins drets té en relació amb ells i davant l’empresa. I després també la part d’inserció laboral: com preparar una bona entrevista, com preparar un bon currículum o com conèixer les vies que té per trobar feina, sigui a través d’ofertes, de webs especialitzades en el seu camp professional, etc. I quan li facin un contracte de treball, que sàpiga quins continguts té aquest contracte, com serà la seva nòmina, quins conceptes ha d’haver-hi en la nòmina… També les eines per protegir-se legalment, de manera que si li fan una proposta dubtosa, dient-li per exemple que li retribuiran econòmicament les vacances en lloc de donar-les-hi, pugui veure que això no és legal, i tingui coneixements suficients per a defensar-se contra qualsevol possible abús.

També ha participat en l’elaboració i actualització de diversos materials de la família d’Administració i Gestió, especialment arran de la situació actual amb la pandèmia. Han estat molt significatius els canvis que han viscut aquest tipus de treballs?

Sí. De fet, una de les actualitzacions que hem fet ha estat per a explicar la nova llei del teletreball, i quins nous riscos sorgeixen quan estàs teletreballant, perquè no és el mateix anar cada dia a l’oficina, on tens unes condicions adequades, una bona il·luminació, una ventilació correcta, etc., que quedar-te a casa, on potser treballes 12 hores en comptes de les 8 hores. Això pot influir en la teva salut. D’altra banda, en la família d’Administració, és possible que gran part de la feina es realitzi des de casa i que s’incorporin les videoconferències, de manera que també hem inclòs unes quantes recomanacions per a realitzar aquestes videoconferències, amb la qual cosa queda tot bastant actualitzat, perquè no hi ha cap dubte que el teletreball ha arribat, en moltes ocasions, per quedar-se, si no totalment, almenys en bona part.

Un altre aspecte en què ha treballat és en l’actualització de la normativa relativa als ERTES. Quines novetats cal tenir en compte en aquest sentit?

En un dels temes de Formació i Orientació Laboral es parla de les modificacions que pot sofrir un contracte laboral. Nosaltres hem fet ara una actualització en la qual hem explicat la nova figura –que ja existia en forma d’ERE, però que ha sofert algunes modificacions a causa de la pandèmia– de l’ERTO. En el material s’expliquen les conseqüències que pot tenir un ERTO, i també que en cas que se li apliqui un ERTO al treballador, el contracte queda suspès, però després se li garanteix que tornarà al seu lloc de treball en sis mesos com a màxim, cosa que abans no passava. Per tant, hem diferenciat entre el que era un ERE i el que és un ERTO, aparegut amb l’actual pandèmia.

Pel que respecta als riscos laborals derivats del COVID-19, quins aspectes específics han de tenir en compte els estudiants dels Cicles Formatius i en general els treballadors en actiu?

En la part de prevenció de riscos laborals dels materials de FOL ja es parlava de riscos biològics, però, evidentment, amb el COVID-19 aquests riscos han adquirit molta més importància. Per això, se li donen a l’alumne una sèrie d’enllaços perquè pugui informar-se, i se li diu, en cada família professional, quines accions específiques ha de realitzar i què ha de tenir en compte, més enllà de les recomanacions generals que tots coneixem (rentar-se les mans, distància de seguretat, màscara, etc.). En aquestes pàgines específiques als quals els remetem, poden trobar informació específica sobre la seva família professional i sobre els riscos que poden existir i les mesures preventives que poden prendre en el seu cas.

Quin paper pensa que tindran els cicles formatius en la transformació digital que estem vivint?

Parteixo de la base que els cicles formatius són bàsics per a qualsevol transformació. En el cas de la digitalització, crec que encara més, perquè prepararà a nous professionals perquè puguin donar resposta als reptes que estan per venir, amb la qual cosa crec que tindran un paper molt important. D’altra banda, amb la situació actual en molts instituts s’ha hagut d’optar per una formació híbrida, de manera que la presencialitat s’ha hagut de combinar amb la formació a distància o en línia. Això també portarà a què s’utilitzin noves maneres d’ensenyar i això crec que serà positiu.

Vostè és coordinadora acadèmica del IOC (Institut Obert de Catalunya), que justament ha estat pioner a l’hora d’oferir aquesta educació a distància. En què consisteix exactament el projecte de l’IOC?

El IOC va començar sent una unió de diferents projectes que hi havia en el seu moment, ara ja fa més de 10 anys; es van unir FP Oberta, el batxillerat a distància i també la formació per a adults a distància, formant junts un institut únic en el qual més tard s’han incorporat altres estudis, com l’Escola Oficial d’Idiomes i alguns més. Com que ja treballàvem amb la formació a distància des de fa molt temps, la veritat és que nosaltres hem notat molt poca diferència amb l’arribada de la pandèmia. El que intentem és sempre acompanyar a l’alumne al màxim i centrar-nos en les seves necessitats, perquè en aquesta mena de formació l’alumne ha de posar molt de la seva part per seguir els estudis; i, al mateix temps, procurem ser tan innovadors com ens és possible.

Quin és el valor dels certificats professionals com a opció per a reciclar-se professionalment?

Moltes persones han estat treballant i han adquirit en aquest treball una sèrie de capacitats i competències que, si s’apunten al servei existent d’assessorament i reconeixement, poden veure reconegudes. D’aquesta manera, poden tenir superats ja alguns mòduls dels cicles formatius i per tant aconseguir una titulació sense necessitat d’haver-los cursat. Per això, no només és una manera d’aconseguir una nova inserció professional, sinó també d’aconseguir una titulació. Si no han de cursar totes les hores del cicle, potser els és més fàcil compatibilitzar-lo amb una feina, o amb la cerca de feina, que si han de cursar-les.

Per acabar, quin consell li donaries a un jove que no sàpiga molt bé què estudiar?

Jo li diria, primer, que s’informés molt bé de totes les possibilitats que té, i en segon lloc que realitzi una autoavaluació, analitzant les seves competències, les seves capacitats i els seus interessos, sense tancar cap porta. Perquè encara que cursi un cicle formatiu de grau mitjà, pot potser passar després a fer un cicle de grau superior, i després passar a la universitat. Per tant, li recomanaria, sobretot, que no descarti d’entrada cap opció, i que no descarti la Formació Professional per ser Formació Professional, perquè potser el seu futur és allà.

Si t’ha agradat aquesta entrevista, no et perdis l’article Cicles Formatius: Una oferta educativa de futur.

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *