Per què els Cicles Formatius es troben en un moment de gran creixement? Durant molt de temps, al nostre país ha existit  un prejudici: els millors estudiants havien de cursar estudis de Batxillerat i universitaris, després de finalitzar l’ESO (Educació Secundària Obligatòria).

Però sabem que no és així. En primer lloc, perquè en el moment de triar el futur acadèmic i professional entren en joc molts factors, entre els quals destaquen les vocacions professionals dels estudiants, que poden satisfer els Cicles Formatius. 

D’altra banda, les característiques d’un mercat laboral cada vegada més canviant i volàtil, fan que esdevingui una formació molt eficaç per respondre a les seves necessitats, proporcionant professionals qualificats i actualitzats. 

El pla de modernització de la Formació Professional, anunciat el 2020 pel Govern d’Espanya, precisament pretén posar l’accent en el valor que aporten aquests estudis per a la productivitat i la innovació, com ja succeeix en altres països europeus. 

De la mateixa manera, la formació dual, actualitzada i amb especialitzacions, tot combinant estudi en els centres i pràctiques en les empreses, és la gran eina contra l’atur juvenil del present i el futur.

Significa això deixar de formar-se? Ben al contrari: precisament, si alguna cosa caracteritza els Cicles Formatius és la immensa quantitat d’opcions per a la formació contínua, ja sigui a través dels Cicles Formatius de Grau Superior, o accedint a estudis universitaris. 

La família professional d’Administració i gestió

Existeixen 26 famílies professionals en l’oferta de Cicles Formatius. Entre elles, destaca la família d’Administració i gestió per la gran transversalitat dels seus estudis, necessaris per a la majoria de sectors productius, molts d’ells en constant transformació. 

En aquest sentit, es tracta d’una família professional que ha hagut de modernitzar-se i que ho continua fent diàriament, en sintonia amb sectors estratègics com les finances, l’administració, les assegurances, o la gestió de la informació. 

Els nous materials Vicens Vices recullen totes aquestes necessitats juntament amb una llarga experiència educativa, amb tota la normativa, legislació i novetats que incorpora el Pla General Comptable (PGC). 

Ho fan, a més, amb una metodologia basada en activitats per assegurar-ne la teoria, casos pràctics per aplicar els conceptes a situacions reals de l’àmbit professional i continguts accessibles que faciliten la comprensió dels conceptes teòrics.

Es tracta de materials disponibles tant en format paper com en digital, accessibles des de qualsevol dispositiu, que ofereixen un gran nombre de recursos al professorat per facilitar la labor docent. 

Oferta en Cicles Formatius de Vicens Vives D’una banda, ofereixen les eines necessàries per afrontar la gestió administrativa en l’àmbit comercial, comptable, laboral, financer i fiscal en l’empresa, dirigits als mòduls de:

  • Tècnica comptable
  • Tractament de la documentació comptable
  • Comunicació empresarial i atenció al client
  • Operacions auxiliars de gestió de la tresoreria

D’altra banda, el nou projecte inclou mòduls transversals, amb continguts específics per als sectors de: Electricitat i electrònica, Serveis socioculturals i a la comunitat, Sanitari i sociosanitari, Administració i gestió i Informàtica i comunicació:

  • Formació i Orientació ProfessionalFormació i Orientació Laboral Cicles Formatius

Des de la Prevenció de riscos fins a la gestió de conflictes, l’Orientació professional i la cerca activa de feina.

  • Emprendre projectes

Un quadern que ofereix les pautes per afrontar amb èxit els projectes i els reptes professionals que es presentin a l’alumnat al llarg de la seva carrera, des de la formació d’un team emprenedor fins a la comunicació del projecte.

Per estar al dia dels Cicles Formatius

Si vols saber-ne més i estar al dia d’una formació que es troba en ple creixement i serà estratègica durant els propers anys, et recomanem visitar i seguir un parell de pàgines, amb presència a les xarxes socials. 

La gran referència com a xarxa social acadèmica i professional. De fet, es tracta d’una espècie de Facebook de la Formació Professional, que va néixer a partir d’una idea de Rafa Contreras, estudiant, treballador i coneixedor dels reptes i necessitats dels estudiants. 

Comunitat FP arriba per omplir un buit que existia en el món dels Cicles Formatius del nostre país, a on no existien xarxes com sí que existeixen en els estudis universitaris. Tenen a més un Podcast, i pots seguir-los a Twitter, Facebook i Instagram

Un lloc complementari a la xarxa Comunidad FP. El portal del Ministeri d’Educació, útil per tenir una visió global dels Cicles Formatius i obtenir informació pràctica. També present a Facebook i Twitter.

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *