L’escola té un paper clau a l’hora d’educar futurs ciutadans responsables i capaços de comprendre i destriar la informació que reben. Per a això, és fonamental impulsar en els nens, ja des dels primers anys, bons hàbits que els permetin desenvolupar el seu pensament crític. En paraules del pensador Richard Paul, “el pensament crític no ha de ser un objectiu de l’educació, sinó que ha de ser L’OBJECTIU de l’educació”. D’altra banda, pensar críticament no sols ajudarà als alumnes en la seva vida futura, sinó que els motivarà a aprendre més i els portarà a millorar els seus resultats acadèmics durant els anys d’aprenentatge. En aquest article et donem alguns consells i eines útils per despertar l’esperit crític en els nens.

Què és el pensament crític?

Abans de res, és important tenir clar de què parlem quan parlem de pensament crític. En poques paraules, el pensament crític és la capacitat de processar sistemàticament la informació de la qual disposem per a així prendre millors decisions i entendre millor les coses que aprenem. Dit d’una altra manera, consisteix a saber aplicar diferents eines intel·lectuals a diferents tipus d’informació. No es tracta només, per tant, de pensar racionalment, sinó de posseir recursos que ens permetin analitzar, avaluar, comparar i reconstruir el que sabem o creiem saber.

Un pensador crític es caracteritza per:

 • Abordar els nous problemes als quals s’enfronta amb la ment oberta, sense tancar-se en assumpcions prèvies, i estar disposat a revisar els seus punts de vista si cal.
 • Comprendre que el món és complex i que les respostes no solen limitar-se a una correcta i una altra incorrecta.
 • Buscar evidències i proves que reforcin els seus arguments, però sent crític al mateix temps amb aquestes evidències si té motius per dubtar d’elles.
 • Fer preguntes basades en les evidencia.

Com que les eines necessàries per desenvolupar al pensament crític són eines complexes que impliquen diferents tipus de processos, els anys de formació escolar són el moment idoni perquè els més petits vagin familiaritzant-se amb aquestes habilitats.

Com desenvolupar el pensament crític? Consells i eines

Hi ha nombroses activitats i dinàmiques que pots portar a l’aula per fomentar el pensament crític en els teus alumnes. Si necessites algunes idees, et recomanem visitar aquesta entrada o aquesta altra. I a continuació et donem alguns consells que també poden ser-te útils per despertar el seu esperit crític.

 • Incentivar la creativitat: El pensament crític està molt relacionat amb la creativitat. Ser creatius ens permet buscar noves solucions als problemes que coneixem. En aquest sentit, és molt positiu reforçar les activitats creatives i en general deixar que els nens juguin i puguin veure per si mateixos com funcionen les coses.
 • Reforçar la independència: Un altre element clau en el pensador crític és la seva independència. Animem als nens a mostrar-se d’acord o en desacord amb les idees alienes i a justificar la seva postura. La seva capacitat argumentativa pot arribar a sorprendre’ns!
 • No donar totes les respostes: Encara que a vegades el més fàcil pugui ser donar directament la resposta als dubtes dels nens, a vegades és millor deixar espai a la improvisació i a la deducció. El que per a nosaltres sembla obvi, ho és perquè en algun moment hem arribat a una conclusió tot fent servir la lògica. Deixem que els alumnes realitzin el mateix procés pel qual nosaltres hem passat!
 • Activar la curiositat: L’aprenentatge basat en la investigació és una bona eina per desenvolupar el pensament crític. Els nens són curiosos per naturalesa, així que no serà difícil guiar-los perquè trobin i desenvolupin preguntes que ells mateixos vulguin respondre. També els podem ajudar a formular hipòtesis per resoldre les seves pròpies qüestions.
 • Posar a l’alumne en el centre de l’aprenentatge: El desenvolupament del pensament crític requereix completar uns certs processos de manera natural, processos que poden portar més o menys temps depenent de la persona. Intentem no intervenir  abans que sigui precís: donem-los temps als nens i nenes per acabar el que estan fent. Deixem-los també cert temps per parlar a l’aula i compartir les seves idees amb els seus companys.
 • Crear una bona atmosfera d’aprenentatge: Per animar-se a donar els seus punts de vista, els alumnes han de comprendre que equivocar-se no és necessàriament dolent. Cal dissociar l’error del fracàs, i veure’l com una oportunitat d’aprendre més. De la mateixa forma, és important aconseguir que els nens parlin, però també que escoltin. L’escolta activa és un aspecte fonamental del pensament crític.
 • Aprofitar les oportunitats: Qualsevol dubte, afirmació, idea d’un alumne pot servir-nos per estirar del fil. Un bon recurs és qüestionar seqüencialment i així conduir la conversa cap a on volem. Si per exemple un alumne ha fet una cosa inapropiada, no ens limitem a dir-li que el que ha fet està malament: preguntem-li quines conseqüències pot tenir i intentem que ell mateix tregui la conclusió.
 • Proposem problemes que solucionar: Aquesta és una activitat útil en totes les edats i que pot dinamitzar-se de maneres molt variades. Proposem als alumnes un problema i donem-los eines per a la recerca: pluges d’idees, mapes conceptuals… Quan hagin desenvolupat una solució, demanem-los que l’exposin. És un bon exercici per treballar l’organització d’idees i per desenvolupar l’estructura de descobriment dels alumnes!
 • Avaluar fonts: En el món actual la informació és cada vegada més accessible, però també menys fiable. Per això, és important que, en el moment en què els nens comencin a usar fonts, siguin capaces de valorar-les. Incitem als nens a preguntar-se qui ha reunit la informació, com la va reunir i amb quina finalitat. Aquesta serà una habilitat clau en el segle XXI!
 • Treballar el vocabulari: El procés creatiu i la capacitat de generar idees i opinions és important, però no és suficient si els nens no són capaços d’expressar de manera exacta aquestes idees. Per això, és recomanable treballar el vocabulari de manera que els alumnes puguin reflectir els diferents matisos d’allò que volen exterioritzar.

En suma, el pensament crític es dóna quan el nen té temps i estratègies per prendre decisions, crear del no-res i entendre les conseqüències d’allò que fa o veu. Si aconseguim que l’alumne sigui capaç de treure conclusions raonades i preguntar-se les causes de les coses que succeeixen, els seus anys d’aprenentatge hauran complert la seva funció fonamental.

I tu, quines activitats fas per desenvolupar el pensament crític? Ens encantarà saber la teva opinió! Explica’ns-la en els comentaris!

 

Si t’ha interessat, també et poden agradar:  5 consells i 5 activitats per fomentar el pensament crític a l’aula o La importància de la lectura en el desenvolupament del pensament crític

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *