Tothom parla d’ell, però què és i com despertar el pensament crític a l’aula? Richard W. Paul ho va definir com “la manera de pensar en el que millorem la qualitat del pensament, en apoderar-nos de les estructures inherents de l’acte de pensar i sotmetre-les a estàndards intel·lectuals”.         

En altres paraules, pel fet que és un pensament disciplinat i autodirigit capaç de corregir-se i millorar, està estretament relacionat amb l’aprenentatge i l’educació.      

En l’actualitat, el debat sobre el canvi de paradigma de l’educació està obert en molts aspectes, però hi ha una qüestió en què la majoria de professionals coincideixen: si l’ensenyament es redueix a l‘acumulació de continguts, l’aprenentatge mai serà profund.

La interpretació de dades necessàriament aplica conceptes abstractes per a poder entendre el contingut de manera profunda, eines que neixen precisament del pensament crític.    

És a dir, si ets capaç de despertar el pensament crític a l’aula estaràs fomentant la capacitat per a formular preguntes (més encara que per a respondre-les) i resoldre problemes. En definitiva, la maduresa intel·lectual.

I molt important! Mobilitzaràs habilitats de pensament que permeten vincular coneixement i pràctica: saber per actuar correctament. Lliçó arribada directament de Sòcrates travessant 2500 anys d’història.  

6 claus per a despertar el pensament crític a l’aula

L’objectiu de despertar el pensament crític a l’aula és formar persones independents, curioses, humils i perseverants enfront de qualsevol obstacle. Per això t’oferim algunes claus que desenvolupin competències transversals i aplicables a qualsevol àrea.  

  • Un ambient adequat

Pot semblar obvi i per això mateix ho pots oblidar. I si oblides aquest punt al principi, després serà molt difícil corregir-lo.

El primer que necessites per despertar el pensament crític a l’aula és un ambient propici, on les normes siguin compartides i consensuades com a regles de joc. No et preocupis per dedicar a això el temps que sigui necessari.   

  • Dibuixar el pensament

A l’educació primària i especialment en el cicle superior (a partir dels 10 anys), resulta molt efectiu convidar als estudiants a dibuixar o utilitzar fotos per a analitzar conceptes abstractes. Això els permetrà materialitzar-los i descobrir idees i matisos nous.

Pots organitzar un treball en grups reduïts (2-3) en el qual hagin de dibuixar o organitzar en un collage de fotos, per exemple, aquestes normes consensuades en el punt anterior. Després, demana’ls que verbalitzin per què han dibuixat o triat aquestes fotos per a representar cada norma. 

despertar el pensament crític          

  • Fomentar el diàleg

També el diàleg alimenta el pensament crític i aquest el necessita per a posar-se a prova, però no sempre és fàcil que un grup sigui participatiu per igual. La disposició en l’espai és important i les estratègies per fomentar-lo també.

Prova de canviar la disposició dels alumnes i si parlem d’alumnes joves, utilitza objectes mediadors que permetin parlar, perquè es respectin els torns de paraula.     

Amb això estaràs establint les bases d’una comunitat de recerca en petit. Però per a què això tingui continuïtat en el temps, necessitaràs un horitzó. És a dir, un projecte.   

  • Elaborar un manual per a pensar

A pensar s’aprèn, i si parlem d’ensenyar a utilitzar el pensament crític a l’aula amb més raó. Per això és molt recomanable que lliuris un guió amb passos per a la seva aplicació en la resolució de problemes:

Definir amb claredat objectius i dificultats, decidir quins coneixements necessites i on els pots trobar, analitzar la informació, quines limitacions existeixen…                     

Deixa que el propi guió l’analitzin i critiquin. Potser el poden millorar!   

  • Projectes de recerca   

Per poder dur a terme un projecte, els alumnes necessitaran aplicar totes les eines que ofereix el pensament crític, com l’anàlisi o l’argumentació.

Per això és tan interessant dissenyar projectes a llarg termini que involucrin diverses assignatures i obliguin a analitzar la pròpia experiència i sotmetre-la a un pla estratègic.    

  • La mirada sobre la informació

Un exercici excel·lent i cada vegada més necessari és el d’analitzar les publicacions de mitjans de comunicació digitals, com una manera d’aprendre a ser conscients que són els lents a través dels quals mirem (i distorsionem) la realitat.

Per a això, pots proposar un exercici que segueixi diversos passos: classificació del tipus de publicació, anàlisi dels arguments, verificació de la informació i contrastació amb altres fonts, i conclusions finals.       

Ja t’has proposat inculcar el pensament crític a l’aula? Comparteix amb nosaltres la teva experiència!

També et pot interessar 5 consells y 5 activitats per fomentar el pensament crític a l’aula, La importància de la lectura en el desenvolupament del pensament crític o Com podem ensenyar a pensar a les aules.

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *