Amb l’entrada de les noves tecnologies, tenim infinita informació a la qual podem accedir gratuïtament. La pregunta és, els alumnes són capaços de discernir entre la informació que és rellevant i la que no? Diferencien aquelles fonts que són fiables de les que no? Saben prendre decisions? Tenen una opinió pròpia basada en el contrast de la informació? Si creus que hem de dotar als alumnes d’habilitats i eines perquè desenvolupin un pensament crític, no deixis de llegir!

Cada vegada es va més necessari dotar als nostres alumnes de recursos per desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre. Per a això, el pensament crític és una competència imprescindible, ja que implica un conjunt de capacitats per saber analitzar, reflexionar, comparar, discernir, explicar, decidir, etc. sobre la informació a la que accedim.

No obstant això, l’educació encara està més centrada a explicar els continguts als que precisament, els alumnes poden accedir sense cap tipus de problema, que a desenvolupar habilitats per poder treballar aquesta informació correctament i poder-la transformar en aprenentatges.

Si vols fomentar el pensament crític en els teus alumnes, comença a proposar activitats que els faci pensar de veritat. Per a això el docent ha de seguir algunes premisses:

  • Promoure preguntes per pensar. Existeixen preguntes obertes que permeten als alumnes expressar les seves opinions, que els obliga a comparar diferents fonts, a posicionar-se, a explicar que han entès. Només és necessari fer les preguntes pertinents!
  • Donar temps. No permetis que el silenci que es produeix quan preguntem, t’incomodi! Dóna temps als teus alumnes per reflexionar i respondre i proporciona les eines que siguin necessàries perquè busquin les seves pròpies respostes.
  • Utilitzar metodologies actives. Les metodologies on l’alumne és un protagonista passiu faran que escoltin i tornin a repetir allò que s’ha explicat. No obstant això, amb estratègies com l’estudi de casos, l’aprenentatge basat en projectes, en problemes o el flipped classroom faràs que hi hagi interès, motivació i curiositat per aprendre. A més, el treball en equip induirà als alumnes a compartir opinions, discutir, decidir, buscar informació, destriar, etc. per construir una resposta final.
  • Fomentar un clima de confiança i relaxat. Si a l’aula flueix un bon ambient d’aprenentatge, els alumnes se sentiran còmodes per opinar, per equivocar-se, per compartir… És en aquest moment en el qual es produeix el veritable aprenentatge!
  • Afavorir un aprenentatge autònom. El rol del docent ha de ser d’acompanyament en el procés d’aprenentatge dels alumnes. D’aquesta manera, els joves hauran de construir el seu propi coneixement i, en cas que no entenguin algun contingut, demanar ajuda als seus companys o al seu docent. Aquest últim haurà d’intentar explicar sense donar una resposta, sinó fent més preguntes que ajudin als alumnes a reflexionar i a trobar la seva pròpia resposta.

Algunes activitats que pots posar en pràctica són:

  • Els dilemes morals. En aquesta dinàmica es presenta una breu narració amb una situació problemàtica que planteja un conflicte de valors. Els alumnes han de posicionar-se i respondre què farien en aquesta situació segons la seva escala de valors. Amb aquesta activitat, els estudiants poden reflexionar sobre els seus propis valors, decidir quin serà la seva acció definitiva i argumentar el perquè.
  • Anàlisi i comparació de notícies. Analitzar i comparar una notícia des de diferents perspectives ja sigui amb diaris, diferents canals de televisió, la ràdio… Això pot ajudar al fet que els alumnes construeixin el seu propi coneixement, partint de la reflexió i el contrast de diferents fonts.
  • Debats. Es pot plantejar un debat a partir de la lectura d’un llibre, d’un article, de la visualització d’un vídeo, d’una situació conflictiva a la classe, etc. El debat permet que els alumnes, després d’analitzar una informació, argumentin la posició que han escollit.
  • Role-Playing. Aquesta activitat consisteix a representar una situació de conflicte cognitiu i consensuar amb el grup una solució. Amb això, els alumnes hauran de discutir quina és la millor solució, argumentar-la, i representar-la a la resta de la classe perquè aquests puguin opinar si ells l’haguessin solucionat igual o d’una altra manera.
  • Preguntes, preguntes i més preguntes. Fes preguntes curioses que motivin als alumnes a pensar i reflexionar.

Si t’ha interessat aquest tema, no et perdis la xerrada de Melina Furman, doctora en ciències de l’educació i biòloga, que genera propostes educatives per fomentar un aprenentatge basat en la lògica i la curiositat alhora que promou la creativitat i l’esperit crític!

T’animes a desenvolupar el pensament crític amb els teus alumnes? Endavant! I no dubtis a compartir les teves propostes educatives sobre com desenvolupar el pensament crític a l’aula!

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *