La velocitat a la que es produeixen els canvis en la nostra societat és cada vegada més ràpida, i adaptar-se a ells es fa molt necessari. És per això que l’educació, més que mai, ha de dotar de competències als estudiants perquè siguin capaços de resoldre les diferents situacions quotidianes que se’ls presentin. En aquest context la competència digital és cada vegada més important, no només com una habilitat en si mateixa, sinó també com una eina per adquirir altres competències com el treball en equip o aprendre a aprendre. 

Comencem pel principi? Així serà més fàcil comprendre correctament la competència digital i aplicar-la posteriorment a les aules:

Què és la competència digital?

La competència digital és un conjunt de coneixements i habilitats pràctiques per la cerca i el maneig de la informació, i que permeten la creació de continguts mitjançant els contextos i les eines pròpies de la tecnologia. Aquesta competència forma part de les 8 bàsiques que es proposen per a l’educació obligatòria.

Tenir un bon nivell de competència digital possibilita a les persones ser més autònomes, eficaces, responsables, crítiques i reflexives en seleccionar i utilitzar la informació disponible, contrastant-la quan sigui necessari.

L’adquisició d’aquesta competència es realitza de manera transversal i requereix desenvolupar una actitud positiva, crítica i realista de les TIC, valorant les fortaleses i febleses d’aquestes. Per això és imprescindible abordar els següents aspectes:

  • La informació: buscar i seleccionar dades, reconèixer fonts fiables, contrastar la informació, destacar aquella que és rellevant…
  • La comunicació: interaccionar mitjançant les noves tecnologies, compartir la informació o participar en la comunitat.
  • La creació de continguts: desenvolupar els continguts, combinar els múltiples recursos, entendre com s’apliquen els drets d’autor i les llicències, etc.
  • La seguretat: conèixer els riscos i amenaces de la xarxa o controlar les diferents mesures de seguretat és també de vital importància.
  • La resolució de problemes: identificar problemes tècnics i resoldre’ls, innovar i utilitzar la tecnologia de manera creativa, comprendre les necessitats de millora i actualització de la competència…

Però, com integrar les TIC a l’aula?

La millora de l’ús de les tecnologies permet la participació i el treball col·laboratiu, i a més pot contribuir a augmentar la motivació i la curiositat per l’aprenentatge. En l’actualitat els materials didàctics s’han multiplicat, facilitant als alumnes la comprensió dels continguts i un seguiment més personalitzat, així com una major autonomia i qualitat en els seus aprenentatges.

Ordinador per il·lustrar la competència digital

Les noves tecnologies poden facilitar-nos entorns d’aprenentatge que permeten millorar la qualitat de l’educació d’una manera motivadora. No obstant això, és molt important que els docents reflexionin sobre les tecnologies i plantegin estratègies que incloguin aquelles eines tecnològiques que possibilitin un aprenentatge motivador, actiu però, alhora, eficaç. És a dir, que la tecnologia no sigui en si mateixa la fi, sinó el mitjà per aconseguir un objectiu.

Actualment, existeixen moltes estratègies metodològiques que utilitzen la tecnologia com a eix principal i que s’ensenyen a través de la pràctica (learning by doing) com són els PLE, les webquest, realitat virtual, ABP, flippedclassroom, gamificación, robòtica, O-learning…Cadascuna d’elles permet desenvolupar, amb una bona planificació docent i una estratègia adequada, la competència digital, per la qual cosa el més adequat és que triïs aquella que més s’adapti a les característiques del teu alumnat.

Per programar una activitat, et proposem que contestis prèviament a les següents preguntes:

  • Quina àrea de la competència digital vols treballar?
  • Quins continguts estaran relacionats? Seria positiu que en les activitats que es plantegin, els alumnes busquin i analitzin informació que els permeti construir continguts propis.
  • Com s’organitzaran aquests continguts? Recorda que l’objectiu és que l’aprenentatge sigui efectiu mitjançant l’ajuda de la tecnologia.
  • Quin tipus d’eines digitals seran necessàries?
  • Com s’avaluarà l’activitat? Identifica quins són els resultats d’aprenentatge que es pretén avaluar per construir un instrument avaluatiu.

Recorda, a més, la importància de la formació constant, especialment rellevant en el relacionat amb la competència digital. L’actualització constant sobre noves eines, dispositius i metodologies et facilitarà reflexionar sobre la pràctica educativa i crear ambients i estratègies propícies per a l’aprenentatge de les habilitats digitals.

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *