Ens ha tocat viure una època de grans canvis. L’educació sempre viu aquests moments amb major intensitat perquè experimenta en directe, en els processos d’ensenyament-aprenentatge, el diàleg entre generacions. I en aquest procés, la consolidació de tecnologies disruptives com ara els MOOCs i els NOOCs representa una oportunitat per a la transformació educativa. 

Els NOOCs (Nano Open Online Course) són una variant dels MOOCs (Massive Open Online Course), cursos en línia oberts i accessibles des d’una plataforma digital. Des que la Universitat de Stanford va publicar el seu primer MOOC sobre Intel·ligència Artificial el 2012, una dècada de trajectòria ha anat refinant les propostes d’aquesta modalitat de formació. El creixement exponencial de la informació en un context volàtil i canviant, no ha fet més que popularitzar-los. 

Els NOOCs reuneixen diverses tendències en auge: l’E-learning, el Lifelong Learning i el Microlearning, que responen a la demanda de formació ubiqua, permanent i en competències específiques amb un aprenentatge actiu, pragmàtic i reflexiu. A tot això, s’afegeix la necessitat de l’aprenentatge autònom, que també està canviant la nostra manera d’ensenyar, tenint en compte el que estem descobrint sobre la nostra manera d’aprendre

Antonio Cara Rivas, director de Transformació Digital de Vicens Vives, recorda la importància del factor humà en els models formatius del futur: “Els programes d’educació que venen es centraran en entrenar a les persones a fer-se preguntes per utilitzar aquests sistemes i construir coneixement”. 

A més, en el nostre context educatiu, la LOMLOE ha implantat un model d’aprenentatge competencial ja consolidat en l’entorn europeu, transformant també l’avaluació: de qualificar continguts enciclopèdics, a avaluar competències, “per comprovar que sé aplicar allò que entenc.” 

Què són els NOOCs d’aprenentatge Vicens Vives? 

Els NOOCs d’aprenentatge Vicens Vives són “nano cursos” experiencials i pràctics, per facilitar l’autoaprenentatge dels sabers i les competències de l’alumnat del segle XXI. Estan connectats amb el currículum LOMLOE i s’estructuren a l’entorn de 4-6 sessions de treball per a aconseguir l’aprenentatge plantejat. 

La proposta pedagògica dels NOOCs, basada en el Design Thinking, inclou itineraris a través de la nostra plataforma Edubook que responen a la següent seqüència formativa:

  1. Partim d’una situació d’aprenentatge o un repte, que planteja una proposta en cerca de solució.
  2. A continuació, l’alumnat trobarà la informació contextualitzada necessària per a afrontar el repte i resoldre’l.
  3. Proposem activitats, la resolució de les quals ajudaran a afermar els conceptes treballats.
  4. Al final, en l’activitat d’aplicació/valoració, es veurà la resolució del repte, on l’alumnat plasmarà tots els conceptes i habilitats treballats.

El valor dels NOOCs per a la situació d’aprenentatge 

“La situació d’aprenentatge parteix de resoldre un problema o afrontar un repte, en un context proper a la realitat de l’alumnat en les seves diferents edats. Una manera diferent d’aprendre més relacionada amb el present i el futur, i per entendre-ho, amb la nostra història”. Així ho resumeix Antonio Cara, que subratlla la importància del disseny i l’acompanyament per a una avaluació formativa. 

El producte final de la situació d’aprenentatge redueix la distància entre allò que sé i allò que aplico, i ha d’impactar en la ment de l’alumnat, i en la millora de l’entorn (centre, barri, ciutat…). En aquest sentit, els NOOCs de Vicens Vives enforteixen la capacitat d’autoaprenentatge permanent des d’una situació d’aprenentatge reptadora. 

L’enfocament d’aquests NOOCs es basa en “motivar a docents i alumnat de qualsevol etapa perquè aquests productes d’aprenentatge construeixin arquitectures de pensament, mitjançant la facilitació del docent i adquirint cada cop una major autonomia.” Un desenvolupament del talent construït des de les preguntes, la curiositat, la recerca, la resolució de reptes…

Per descomptat, els NOOCs trencaran les parets de les aules, perquè en acabar el podran aplicar en la seva vida real de manera original i creativa. Per exemple:

  • Pintures a la natura” repta a alumnes des de l’Educació Infantil, perquè construeixin un bio-pantone; és a dir, una paleta de pintures que hauran d’obtenir de manera natural, manipulant vegetals i aliments per extreure’n els pigments.
  • Gelats emocionals” pregunta a l’alumnat pel seu actual mapa d’emocions (tristesa, alegria, ira…) i li proposa associar cada emoció a una fruita del temps. Després, hauran de dissenyar un bio-motlle de gelat, és a dir un motlle biodegradable en el qual hi dipositaran el batut fet amb el còctel de les seves emocions.
  • La salut de la terra” planteja la possibilitat de diagnosticar la salut de la terra i la seva capacitat d’engendrar vida. L’alumnat haurà de prendre mostres de terra i amb un voltímetre, detectaran el nivell de moviment dels bacteris de microbis i microorganismes de la mostra: el punt de partida de tota una recerca! 
  • Un Quixot amb art” proposa entrenar a una Intel·ligència Artificial perquè pinti un quadre inspirat en un passatge del Quixot. Per a això, hauran de llegir amb atenció i triar l’estil pictòric o el pintor de referència (Sorolla, Goya, Picasso…). Després, podran organitzar una exposició humana-tecnològica sobre el Quixot, amb eines actuals. 

Un projecte apassionant d’aprenentatge competencial, que es pot aplicar a una infinitat de contextos diferents. Un caramel didàctic que ja està aixecant passions a les aules del nostre país. 

Si vols saber-ne més, sol·licita informació al comercial de la teva zona!

No et perdis l’entrevista a Antonio Cara sobre els NOOCs a #EstaMeLaSé, el podcast de Vicens Vives.

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *