Les aules són cada vegada entorns més digitalitzats i els dispositius mòbils formen part del dia a dia de la docència i de l’alumnat. Sigui com a complement educatiu o com a eina de suport per a les tasques més rutinàries, les aplicacions per simplificar l’avaluació mitjançant el mòbil ofereixen idees que van actualitzant les pràctiques dins i fora de les aules des de la facilitat d’ús i el baix cost.

Les més de 80.000 aplicacions dedicades al teixit educatiu cobreixen propòsits d’actualitat: agilitzen l’economització del temps, assumeixen la multifuncionalitat de tasques i augmenten la participació i la connectivitat amb sistemes de missatgeria, compartició i emmagatzematge d’arxius.

L’ample espectre d’aplicacions permet la personalització de cada tasca sota la decisió del professor i els seus objectius pedagògics. D’entre les feines més rutinàries, l’avaluació és una de les tasques més implantades al dia a dia del docent. Per aconseguir una avaluació més àgil, simple i, alhora, completa, les aplicacions per simplificar l’avaluació obren un perímetre de possibilitats per dinamitzar des d’una renovada perspectiva una tasca tan instaurada com imprescindible com ho és l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes.

6 mans amb diferents dispositius aplicacions per simplificar l'avaluació

Diversitat d’aplicacions per simplificar l’avaluació

Les diferents propostes d’aplicacions assisteixen en la gestió de les classes, els continguts i el registre d’avaluacions i informes. El que semblen qüestions pràctiques pròpies de les facilitats digitals, aquests canvis incorporen plantejaments conceptuals en el disseny del què s’avalua i de quina manera. A la perspectiva convencional més quantificativa (de l’1 al 10, de l’A+ a la F) se li afegeix la importància actual de la valoració qualitativa d’altres aspectes, com la cooperació entre els alumnes o la participació a l’aula.

Si la varietat d’aplicacions respon -en part- a la diversitat de facilitats i mètodes avaluatius, pensar quines són les necessitats particulars serà clau per poder-ne escollir una i rendibilitzar-ne l’ús. Versatilitat o senzillesa? Registrar avaluacions digitalment o incorporar-ne de noves amb jocs participatius? Unidireccionalitat o bidireccionalitat; qui vols que participi d’aquest sistema? Et proposem cinc aplicacions per simplificar l’avaluació amb diferents competències per optimitzar el procés!

  • Additio

Additio és una eina completa que inclou totes les tasques més comunes del docent. El seu sistema de graelles digitalitzat -el mètode clàssic per mantenir el registre de les avaluacions- incorpora un sistema de qualificació amb un ampli registre de números i lletres (clàssic), de colors i iconogràfic (cara trista, normal o feliç), a més de poder afegir comentaris tant de les puntuacions més específiques com del seguiment de l’alumne i generals del grup. La plataforma proporciona informes, notes mitjanes i gràfiques a partir de les fórmules i  estadístiques que generen les dades de les avaluacions.

Amb un format intuïtiu i adaptable, l’aplicació permet la comunicació amb alumnes i famílies i ofereix un sistema de calenderització de tutories, festius i reunions amb horaris personalitzats. Amb la possibilitat de treballar sense connexió a internet i desde diferents dispositius, Additio és una aplicació de pagament anual amb diferents rangs de subscripció i està disponible per a totes les plataformes (iOS, Android i web).

  • ClassDojo

ClassDojo és també una aplicació mòbil molt completa per analitzar els coneixements i les actituds individuals i grupals. A més de tenir graelles d’avaluació i un control de l’assistència, ClassDojo compta amb un sistema de recompenses (insígnies) i d’observacions a corregir.

Un eix clau d’aquesta aplicació és la xarxa de comunicació entre docent, famílies i alumnes.  Les famílies reben informes i poden veure què va treballant-se a l’aula a través de Class Story, un mur digital on els nens i nenes tenen veu i poden anar compartint imatges i comentaris del dia a dia de les assignatures. ClassDojo pretén incorporar pròximament noves funcions que permetran crear grups d’alumnes a l’atzar o posar música de fons.  

dibuix de professora amb diferents dispositius per aplicacions per simplificar l'avaluació

  • Cuaderno Profesor/a

Tal com defineix el seu nom, Cuaderno Profesor/a és una eina clarament de suport a la docència que digitalitza les tasques administratives per tal d’alliberar les de l’ensenyament. Creada per un professor espanyol, l’aplicació conté algunes funcions específiques pels docents d’algunes comunitats autònomes i està disponible de forma gratuïta (amb la possibilitat de pagament per eliminar la publicitat). La desavantatge d’estar disponible només per sistemes Android es contraposa amb la possibilitat de poder treballar a l’aplicació sense connexió a internet.

Pel que fa a les funcions, Cuaderno Profesor/a té una oferta simple però completa: registre d’assistència, diferents opcions de col·locació dels alumnes a l’aula, planificació amb agenda personalitzada, crear informes i gràfiques a partir de les avaluacions quantificatives i qualitatives. A més de tenir una interfície senzilla i intuïtiva, un punt fort de l’aplicació és la capacitat d’exportar i importar dades amb arxius CVS i PDF, fet que permet treballar les avaluacions dins i fora l’aplicació, si convé.

  • ZipGrade

ZipGrade és una aplicació pensada exclusivament per avaluar exàmens de tipus test. L’especificitat d’aquesta aplicació fa que la funció que compleix estigui del tot desenvolupada i d’una manera molt pràctica en dos passos. Per obtenir la matriu de respostes (20, 50 o 100 preguntes) només cal descarregar-la des de ZipGrade en format pdf o jpg, el qual permet incloure altres continguts o imatges al mateix full.

Un cop els alumnes han fet el test, ZipGrade no només contabilitza els punts amb una simple fotografia (llegeix tot tipus de marques a les respostes), sinó que inclou un menú on registrar les diferents classes, exàmens i alumnes per poder tenir un historial i relacionar les puntuacions desde gràfiques amb els resultats.

  • Kahoot!

Kahoot! és una eina per avaluar els alumnes des d’una perspectiva lúdica o de gamificació. La plataforma, que és gratuïta i està disponible per a tots els dispositius, crea qüestionaris d’avaluació a partir de concursos a l’aula. El format lúdic reforça l’aprenentatge, la participació i el compromís dels alumnes, que passen a ser concursants i poden jugar amb modalitat individual o grupal.

A més de les diferents tipologies de preguntes (multiresposta, vertader o fals, respostes curtes…) Kahoot! incorpora un compte enrere i l’opció de pujar-hi videos o imatges. Un cop realitzada la classe, l’aplicació exporta els resultats en format excel per tal de poder complementar-se amb les altres qualificacions.

Avaluar no és fàcil, però no ho serà pas per qüestions administratives! Has incorporat alguna d’aquestes eines? Comenta’ns quins són els mètodes que millor et funcionen!

Si t’ha agradat aquestes aplicacions per simplificar l’avaluació, també et semblarà interessant llegir sobre Aplicacions per desenvolupar les intel·ligències múltiples a l’aula i 5 aplicacions per treballar la intel·ligència emocional a l’aula

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *