L’ús del llibre en format digital és un dels exemples més clars de la irrupció de les TIC en l’educació. El potencial de les noves tecnologies i els nous mètodes d’aprenentatge obren tot un ventall de possibilitats que el llibre de text digital ha sabut aprofitar per a millorar l’experiència educativa tant de professors com d’alumnes.

Per si encara tens algun dubte, et presentem 10 avantatges que podràs descobrir en utilitzar el llibre de text digital a l’aula:

  • Més contingut. A més del contingut del llibre de text, el llibre digital permet enriquir l’aprenentatge amb infinitat de recursos multimèdia. Àudios, vídeos, enllaços o activitats interactives s’han convertit ja en els companys habituals del text escrit.
  • Més activitats. No només permet incorporar informació addicional, sinó que també pots accedir a activitats complementàries d’un tema determinat per a aprofundir en els conceptes que consideris més rellevants. La diversitat de formats de les activitats també fomenta la motivació i l’interès de l’alumnat.
  • Exercicis autocorrectivos. Són una excel·lent eina per a que l’alumnat comprovi per si mateix si ha adquirit els coneixements necessaris i perquè pugui aprendre dels errors. Les activitats autocorrectivas també tenen l’avantatge de poder verificar la resposta correcta tantes vegades com sigui necessari.
  • Personalització de l’aprenentatge. És necessari adaptar l’ensenyament a les necessitats de cada estudiant per a aconseguir atendre les seves dificultats i aprendre a potenciar els seus punts més forts. Gràcies a la varietat de recursos i eines disponibles, al llibre digital pots personalitzar les teves classes d’una forma més ràpida i efectiva, facilitant a cada alumne o alumna els materials que més necessita.
  • Multidispositiu. El dispositiu amb el que es treballa ja no condiciona l’aprenentatge. Ara ja és possible aprendre amb la PDI a l’aula, estudiar a casa amb l’ordinador i repassar amb la tauleta en qualsevol altre lloc.
  • Metodologies més actives. La flexibilitat del llibre de text digital permet adaptar els continguts a les propostes pedagògiques que converteixen a l’alumne o alumna en el protagonista del seu propi aprenentatge, com la metodologia Flipped Classroom o la realització de projectes grupals interdisciplinaris, entre altres.
  • Animacions i vídeos interactius. Les possibilitats de les noves tecnologies permeten acompanyar els continguts de materials audiovisuals que, gràcies a la interacció, faciliten l’aprenentatge de l’alumne i contribueixen a mantenir ben alta la seva motivació.
  • Al ritme de l’alumnat. L’entorn de treball del llibre de text digital permet a cada estudiant adaptar l’aprenentatge a les seves necessitats. Podràs realitzar un seguiment individualitzat de l’alumne o alumna i enviar les activitats més adequades a cada moment, la qual cosa permet a l’estudiant avançar al seu propi ritme, independentment del dels seus companys.
  • Aprenentatge inclusiu. El llibre de text en format digital obre les portes a les millores tecnològiques per a la inclusió de l’alumnat amb diversitat funcional. La seva versatilitat permet modificar els textos o incloure lectures amb veu perquè la discapacitat visual o auditiva no sigui un impediment en el procés d’aprenentatge.
  • Competència digital. Ja és habitual que mitjançant diferents dispositius els estudiants de totes les edats, fins i tot els més petits, comencin a treballar la seva competència digitalEls continguts s’adapten a un nou entorn més atractiu per a un alumnat, que l’assimila amb normalitat. No obstant això, aquest procés s’ha d’acompanyar d’una contínua formació, actualització i reflexió sobre aquestes noves eines, una tasca que se simplifica en utilitzar el llibre de text digital.

I tu, treballes ja amb el llibre de text digital? Comparteix amb nosaltres la teva experiència!

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *