El microlearning actiu és un pas més enllà del microaprendizaje i suposa que són els propis alumnes els que generen les seves pròpies píndoles de contingut, després d’un estudi i una anàlisi d’aquest. Per poder generar un meme, un GIF, una infografia o un vídeo animat, entre moltes altres possibilitats, és necessari que l’estudiant hagi mastegat la informació, comprenent-la i sent capaç d’explicar-la de manera breu i concisa.

Per part seva, la metacognició suposa la reflexió i l’anàlisi del propi procés d’aprenentatge, ser conscients de com aprenem, sent capaços de veure els nostres punts forts i febles.

Tots dos processos poden ser fàcilment connectats i entrellaçats entre si, beneficiant-se mútuament un de l’altre. En general, qualsevol procés actiu d’aprenentatge suposa una reflexió i una anàlisi sobre la nostra manera d’aprendre.

En aquest sentit, el microlearning actiu ens ajuda a desenvolupar estratègies i tècniques d’aprenentatge, aprenem a resumir, analitzar, esquematitzar, compendiar, etc. En plasmar els nostres coneixements sobre un tema en una única imatge, la tasca que està darrere d’aquest producte final, i que no es veu, implica un procés de metacognició i de reflexió sobre el nostre propi aprenentatge, sobre el nostre propi coneixement, les nostres habilitats i capacitats.

En el meu cas, els alumnes del Grau en Mestre d’Educació Primària creen les seves pròpies infografies, vídeos animats i GIFs:

En crear els estudiants aquests recursos, aprenen sobre el contingut de l’assignatura i sobre les pròpies eines digitals. Les fases de desenvolupament sempre són les mateixes:

1. Treballem amb les eines a classe, és a dir, les proven com a alumnes.

2. Després els passo els corresponents enllaços del meu canal de Youtube, per si els fa falta repassar-les i veure com funcionen i com es generen.

3. I, finalment, són ells els que elaboren les seves pròpies creacions, desenvolupant la seva autonomia i metacognició, així com la competència digital. Totes elles habilitats molt necessàries per a futurs docents.

De la mateixa manera, els estudiants del Màster de Professorat d’Educació Secundària creen les seves infografies, vídeos animats i qüestionaris online per als companys:

Amb tot això, no sols aprenen de manera activa arran de les seves pròpies elaboracions, sinó que tenen a la seva disposició totes les creacions de la resta de companys, que els ajudaran a repassar de manera dinàmica, intetactiva i crítica.

En relació a l’avaluació del procés i dels resultats del microaprendizaje actiu, haig d’indicar que de curs en curs, es poden anar modificant les eines emprades, tenint en compte la participació dels estudiants, la seva motivació, les seves opinions i les dificultats que s’hagin anat presentant.

En cas que els productes finals vagin a ser qualificats, seria interessant proposar una rúbrica, bé sigui presentada unívocament pel docent o consensuada amb els estudiants, perquè aquests puguin saber per endavant com s’avaluaran els seus recursos. En l’exemple presentat, amb alumnes d’Educació, l’elaboració conjunta i la reflexió sobre els instruments d’avaluació es considera part fonamental en la seva formació.

Tant si realitzem directament algun tipus de coavaluació o autoavaluació, com si no ho fem, sempre estan presents, encara que sigui de manera directa o indirecta, perquè no oblidem que els estudiants són els primers crítics, tant amb ells mateixos com amb els seus companys. Però això ja formaria part d’un altre article.

A més del microlearning actiu, uns altres articulos que et poden interessar d’Ingrid Mosquera Gende són Dronòtica: 20 possibles usos educatius dels drons o ABP, ¿Aprendizaje basado en problemas o proyectos?

 

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *