La tecnologia està canviant el model educatiu establert fins al moment, està creant el que molts denominen l’escola del futur; una escola que fomenta la col·laboració entre els alumnes i l’autoaprenentatge per sobre del saber unidireccional. A continuació et mostrem tres projectes tecnològics integradors, sense ànim de lucre, i que, per mitjà de la tecnologia, ajuden a difondre coneixements a qui més ho necessiten, convertint d’aquesta manera l’educació en un dret accessible per a tothom. 

Tres projectes tecnològics integradors

  • Escola al núvol

    Sugata Mitra és un científic i professor de tecnologia educativa que ha estat investigant sobre l’aprenentatge dels nens, l’ús i l’impacte d’Internet en l’educació i els efectes de l’aprenentatge auto organitzat. Per mitjà dels experiments denominats “Hole in the Wall”, els quals consisteixen a posar un ordinador amb connexió a internet incrustat a una paret, va poder constatar que al voltant de l’aparell es creava un entorn espontani autoorganitzat de coneixement. Els nens van aprendre a utilitzar l’ordinador, i també van començar a autoensenyar-se entre ells.

A partir d’aquests experiments, que es van fer en diferents poblacions de l’Índia, va sorgir el projecte SOLE (entorns d’aprenentatge autogestionats); un espai d’aprenentatge on els estudiants tots sols aprenen entre ells, i on la presència adulta té una funció secundària, moderadora i motivadora. 

El funcionament d’aquesta xarxa d’aprenentatge és senzilla: només cal tenir a l’abast un ordinador i connexió a internet. A partir d’aquí, l’educador voluntari (solen participar-hi àvies, professorat, estudiants..), que es troba al darrere de la pantalla i a milers de quilòmetres, planteja una pregunta, i els estudiants, reunits en petits grups, l’han d’intentar resoldre. Per tant, no s’aprèn per mitjà d’assignatures o exàmens, sinó que per mitjà de projectes.

És un sistema educatiu en el qual la creativitat, la comunicació i el treball en equip cobren més importància que el saber, que segons Sugata està obsolet, pel fet que tot el coneixement el podem trobar a la web.xerrada sobre projectes integradors

 

  • ONEBILLION

    És una organització sense ànim de lucre que ha creat un software educatiu integral i inclusiu  en funcionament sobretot en països en vies de desenvolupament, amb l’objectiu principal d’apropar i democratitzar l’educació per mitjà de les noves tecnologies. 

Aquest projecte tecnològic ofereix dos productes, onteab i onecourse (la tableta i el software educatiu) els quals pretenen frenar la desinformació, educar als més petits per tal que aquests puguin sortir de la pobresa en la qual es troben i facilitar-los un futur laboral digne.

El mètode d’ensenyament onecourse, dedicat a treballar la lectura i l’aritmètica, es basa principalment l’auto ensenyament. És a dir, els nens treballen sols, sense que el professor els imposi el que han de fer i com ho han de fer. Igual que en l’exemple explicat anteriorment, el professor te una funció moderadora: ajuda als petits en els problemes que puguin tenir, però l’aprenentatge en si es du a terme per mitjà de l’aplicació.

D’aquesta manera també s’aconsegueix un aprenentatge personalitzat; cada alumne va assolint els coneixements al seu ritme, sense que hi hagi cap pressió sobre ell. També és important destacar que tot l’ensenyament que es rep a partir d’aquestes tauletes tàctils és en la seva pròpia llengua, fet que el facilita la comprensió i l’autonomia.

Juntament amb el Ministeri d’Educació, Ciència i Tecnologia de Malawi i el VSO s’ha pogut dur a terme el projecte oneclass, un recurs portàtil alimentat amb energia solar que permet un major nombre d’alumnes i una millor qualitat de recursos per al professorat.

projectes integradors

 

És una institució acadèmica sense ànim de lucre, en línia i de molt baix cost, fundada per l’empresari Shai Reshef. Representa un nou model d’educació superior basat en millorar la intel·ligència col·lectiva de milions d’individus creatius i motivats que, tot i voler, no es poden permetre una educació superior.

La principal finalitat d’aquesta organització és crear una alternativa viable al sistema educatiu actual, obrint les portes de l’educació superior per a qualsevol estudiant qualificat; independentment del seu nivell econòmic, procedència o cultura.

Per mitjà de les noves tecnologies i internet, s’ha creat una xarxa en línia de coneixement, on catedràtics i professorat acreditat de qualitat ofereixen el seu material de manera desinteressada, per tal que tots els estudiants tinguin les mateixes oportunitats. L’aprenentatge es du a terme de manera més o menys autònoma, l‘alumne des de casa decideix quan estudiar i com fer-ho. S’avaluen els seus coneixements per mitjà d’exàmens certificats, aquest tenen un cost que ha d’afrontar l’estudiant.

A més, aquesta institució també ofereix el que anomenen Peer to Peer learning; un model pedagògic basat en l’aprenentatge recíproc, en el qual es posa en contacte estudiants de tot el món per interactuar i estudiar junts, i per alhora reduir el temps que els professors voluntaris dediquen a corregir les tasques.

projectes integradors

 

Aquestes tres iniciatives constitueixen una revolució de l’educació, la qual s’ha d’anar adaptat als nous recursos i a les noves eines del present. La tecnologia ha provocat que tot el coneixement es trobi a internet; utilitzem-ho per crear un nou mètode d’ensenyament

Estem segurs que aquests tres projectes tecnològics i educatius t’han servit d’inspiració! També et pot interessar: 7 experiencias educativas que te inspirarán OABP, ¿Aprendizaje basado en problemas o en proyectos?

 

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *