El món ha canviat, està canviant i canviarà a un ritme cada vegada més accelerat. Aquesta situació ens provoca una sensació d’incertesa, un grau d’inseguretat tan elevat, que aprendre (i desaprendre) al llarg de la nostra vida es converteix en una obligació inexcusable. L’eina que ens permet afrontar amb garanties d’èxit un món tan canviant és, sens dubte, l’educació. Però, com ha de ser aquesta educació?

Per a algunes persones, la incertesa té un efecte paralitzant, causa bloqueig i els impedeix sortir de la seva zona de confort, que és el lloc on es troben “falsament” segurs. Per a uns altres, la incertesa és una oportunitat per evolucionar, un al·licient per millorar i els empeny a sortir de la seva zona de confort per entrar a la zona dels somnis, on la creativitat troba un brou de cultiu adequat.

És per aquesta causa per la que al món de l’educació existeixen actualment dues posicions contraposades sobre com afrontar els processos d’ensenyament/aprenentatge. Uns propugnen mantenir i reforçar la forma tradicional d’ensenyar i aprendre, uns altres volen canviar-la (alguns d’ells radicalment).

Sigui com sigui, s’ensenyi com s’ensenyi, el que hem d’aconseguir és que els nostres alumnes adquireixin els coneixements, les habilitats i les destreses necessàries per ser competents a la vida, per a ser capaços de plantejar-se i resoldre problemes i de participar activament del seu món.

Entre aquestes habilitats imprescindibles per a les persones del segle XXI, destacaria:

La capacitat d’interactuar amb el món de forma responsable i sostenible.

La capacitat de resoldre problemes del món real.

La capacitat de col·laborar amb altres persones.

La capacitat de comunicar de forma eficaç i precisa idees, opinions…

La capacitat de ser creatiu i imaginatiu.

La capacitat per a ser creador de coneixement.

La capacitat de conèixer i controlar les pròpies emocions.

La capacitat de ser perseverant, meticulós, resilient…

La capacitat per a usar les TIC de forma eficaç i eficient.

Aquestes habilitats bàsiques necessàries per tenir èxit en un món canviant han de venir acompanyades d’un aprenentatge basat en la memòria raonada, la recerca, l’exploració i la creació. Per aquest motiu, canviar l’educació no és una opció, és un gran repte i un desafiament enorme!

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *