En els últims anys, noves disciplines, noves teories i les noves tecnologies ho han revolucionat tot; també han provocat un canvi rellevant en l’educació.

L’alumne s’ha situat en el centre del procés d’aprenentatge, la qual cosa significa que s’ha de partir de les seves necessitats i interessos per a, mitjançant les metodologies més adequades, aconseguir personalitzar l’aprenentatge i que sigui significatiu.

Per tot això, és important reflexionar sobre el rol que ha d’adoptar el docent enfront d’aquesta nova perspectiva i descobrir com ha d’actuar el professorat davant les metodologies més innovadores.

David Calle

Enginyer en Telecomunicacions, professor de matemàtiques i creador de la plataforma Unicoos.

L’aula ha de ser un lloc de descobriment, d’experimentació, de debat, de treball en equip. Els professors en la mesura que sigui possible hem de deixar de ser l’única font de coneixement i convertir-nos en un company de viatge, un guia, algú que els acompanyi i orienti mentre aprenen, fins i tot aprendre amb ells.

Sempre des de l’empatia, tractant de ser pròxims a ells, ferms, però afectuosos. De la mateixa manera que un bon pare. Aportant tota l’energia i passió que puguem trobar perquè tenim una gran responsabilitat. Si bé és la més bella de totes les responsabilitats.

Per això, siguin quins siguin els recursos dels quals disposem o les traves que puguem trobar-nos, no ha d’haver-hi res que deixem d’intentar perquè els nostres alumnes siguin millors. Les persones que podran canviar el món (i cal), ara mateix estan a les aules.

Ingrid Mosquera Gende

Professora adjunta en la Universitat Internacional de La Rioja, apassionada per la docència i l’educació. Doctora en Filologia Anglesa. DEA en Psicologia de l’educació. Bloguera de vocació.

El docent ha d’actualitzar-se de forma contínua, no només pel que fa a les metodologies, sinó també pel que fa als recursos existents o als continguts de la seva disciplina.

Tanmateix, això no vol dir que hagi d’emprar totes i cadascuna de les noves tecnologies que van sorgint. Com sol dir-se, el saber no ocupa lloc, però implementar noves metodologies a l’aula no sempre ha de ser adequat, ja que no tots els professors servim per emprar totes i cadascuna de les noves metodologies docents i, a més, no tots els alumnes estan preparats per a totes aquestes metodologies.

És a dir, a l’hora de triar una metodologia, aquesta ha d’adaptar-se a nosaltres com a docents, als alumnes concrets i als recursos dels quals disposem a l’aula i fora d’ella.

Amb tot això, hem d’intentar usar diferents metodologies, perquè això serà positiu, tant per a nosaltres com professors com per als alumnes, ja que aprendran de formes diverses, desenvolupant diferents estratègies, estils d’aprenentatge i activant diferents intel·ligències i, al mateix temps, respondrem a la diversitat present a l’aula.

No obstant això, ha de ser una implementació realista i heterogènia; no hem d’encasellar-nos en una sola metodologia, com acabem de comentar, la varietat és bona per a tots els protagonistes del procés i aprenentatge.

Eduard Vallory

President del centre UNESCO de Catalunya

Cito el que diu l’UNESCO en el seu recent informe “Replantejar l’educació” (2015): “Cal formar als docents perquè facilitin l’aprenentatge, entenguin la diversitat, siguin inclusius i adquireixin competències per a la convivència, això com la protecció i millora del medi ambient.

Han de fomentar un entorn que sigui respectuós i segur, afavorir l’autoestima i l’autonomia i recórrer a múltiples estratègies pedagògiques i didàctiques.

Els docents han de mantenir una relació fructífera amb els pares i les comunitats, Han de treballar en equip amb altres docents pel bé de l’escola en general. Haurien de conèixer als seus alumnes i als pares d’aquests, i poder establir una relació entre l’ensenyament i el seu context específic.

Haurien de poder triar els continguts apropiats i utilitzar-los amb profit en l’adquisició de competències. Haurien d’emprar tecnologia juntament amb altres materials, com a instruments de l’aprenentatge.

Convé encoratjar als docents al fet que continuïn aprenent i evolucionant professionalment.

També et pot interessat l’opinió dels experts sobre Com mantenir la passió per educar.

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *