El projecte en Xarxa és la nova proposta de Vicens Vives per a l’Educació Secundària que té com a objectiu principal desenvolupar en l’alumnat les capacitats imprescindibles per a afavorir la construcció del coneixement.

Parlem de projectes pedagògics innovadors per al contingut curricular de diferents àrees: Geografia i Història (en Xarxa GH), Llengua Castellana i Literatura (en Xarxa LCL), Matemàtiques (en Xarxa MAT) i Biologia i Geologia (en Xarxa BG).  

A través de metodologies interactives i dinàmiques motivadores, en Xarxa ofereix totes les eines per aconseguir implicar els alumnes de manera activa en un procés d’aprenentatge que els hi doti de capacitat observadora, pensament crític i habilitats per treballar en equip.   

El que ofereix el projecte en Xarxa és un conjunt de materials didàctics integrats, que es divideix en el llibre en suport paper, un projecte digital i recursos per al professor. En això, el desplegament té lloc a través d’un recorregut pedagògic basat en el model constructivista, distribuït en diferents etapes.

En aquest sentit, no sols ofereix materials i metodologies motivadores per als alumnes, sinó que acompanya al docent en tot el procés, posant a la seva disposició orientació didàctica i curricular, que l’ajudarà tant a gestionar l’aula com a enriquir-la. Llibre obert projecte en Xarxa GH 

en Xarxa i en clau digital

D’altra banda, es tracta d’un projecte on la dimensió digital, cada vegada més important en l’actualitat, està dissenyada des de l’inici. Això significa que no parlem de continguts digitalitzats a posteriori, sinó d’un projecte pensat en clau digital.  

Tot això es materialitza en recreacions audiovisuals 3D, així com vídeos de motivació i aprofundiment, infografies animades, i una mitjana de 900 activitats digitals, gran part d’elles autocorrectives i també obertes. 

A això hem d’afegir-hi els criteris d’usabilitat que s’han aplicat al disseny del projecte en Xarxa, tenint cura de la presentació dels continguts en forma de slide (diapositiva) perquè aquests estiguin sempre visibles, i evitem l’scroll (desplaçament vertical). 

en Xarxa et permet, a més, personalitzar la teva estratègia digital. Això vol dir que independentment de l’estratègia i possibilitats del teu centre, des d’una digitalització mínima fins a una total amb la major connectivitat, pots aprofitar-ho.

Les possibilitats de treballar offline tant amb les nostres aplicacions mòbils (per a iOS i Android i compatibles amb Chromebook) com amb les aplicacions per a ordinador de sobretaula, fan que la infraestructura no sigui un problema per a la seva implantació efectiva.    

D’altra banda, en Xarxa treballa amb la plataforma Edubook, però els continguts es poden servir sense inconvenient al programari que utilitzis en el teu centre, ja sigui Moodle, Clickedu, Alexia, Weeras…     

en Xarxa amb els ODS 

El projecte en Xarxa aplica, a cada unitat didàctica i de manera transversal, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a l’educació elaborats per la UNESCO i adoptats a la 70a Assemblea de les Nacions Unides. 

Una síntesi d’objectius que es materialitza a garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure les oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots, fomentant el respecte, la igualtat i el tractament no sexista dels continguts. 

En el cas de en Xarxa no es tracta d’un simple segell: els ODS s’han integrat de manera explícita en cadascun dels temes, perquè sigui un element present i actiu a l’aula.  

en Xarxa GH: La Geografia i la Història com mai abans l’havies vist

en Xarxa GH utilitza materials en suport paper i digital, adaptats als continguts curriculars de cada Comunitat Autònoma, acompanyats d’un llibre per a la diversitat, atenent interessos i capacitats diferents, al que s’hi afegeix Link up to GH, adequat al nivell d’anglès de l’alumnat.  

El projecte en Xarxa GH significa la suma de l’experiència acumulada per Vicens Vives en l’ensenyament de la geografia i la història, i un procés de modernització i actualització sense precedents. 

En primer lloc, a través de la renovació en l’equip d’autors, al qual s’han incorporat professors actius i molt atents a les noves metodologies. També en un meticulós treball de modernització de la cartografia, i en un disseny digital específic. 

Un projecte concebut i elaborat amb el propòsit de fomentar l’observació de la realitat, comprendre el món canviant en què hi viu l’alumne i convertir-se en ciutadans compromesos i responsables.  

Totes les unitats de en Xarxa GH segueixen una metodologia didàctica dividida en 3 fases: Començo, Penso Històricament/Penso Geogràficament, i M’avaluo

1- Començo sempre amb preguntes, perquè aquestes desencadenin el procés d’aprenentatge. Una primera fase en la qual es proposen imatges i material audiovisual que segueix una estètica 3D, molt familiar per als alumnes.

2- Penso Històricament/ Penso geogràficament, on es posen en marxa competències específiques de la geografia i la història (causalitat, canvi i continuïtat històrica, interpretació de fonts primàries…).

3- M’avaluo. Finalment, una última fase dedicada a la síntesi i la consolidació de continguts, abans de treballar el desenvolupament de procediments i culminar en activitats estimulants que tenen en compte les competències clau.  

Fotograma José Antonio Lucero projecte en XarxaDurant tot el procés, el contingut multimèdia té un paper crucial. És el cas de les recreacions 3D que permeten a l’alumne familiaritzar-se amb escenaris i entorns històrics. 

I en la mateixa direcció, els vídeos motivadors que introdueixen el tema i mobilitzen els coneixements previs, en mans d’un professor i youtuber d’èxit: José Antonio Lucero, a càrrec del canal educatiu La cuna de Halicarnaso.

En suma, un projecte de caràcter transmèdia i narrativa estimulant per a l’alumnat, que s’articula en diversos suports al mateix temps i ofereix un gran suport al docent tant en metodologies com en eines digitals.

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *