L’educació inclusiva té un paper essencial en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) dins de l’Agenda 2030, i també en l’enfocament de la nova llei LOMLOE a Espanya que contempla entre d’altres, la personalització de l’aprenentatge i el dret a una titulació adaptada.

D’altra banda, entre els reptes d’una actualitat sotmesa a la crisi de la pandèmia, es troba el d’una educació que sigui capaç d’oferir les eines i l’accés a una formació de qualitat en condicions d’igualtat.

Entre la utopia i l’esperança, si parlem d’educació inclusiva parlem de recuperar l’esperit il·lustrat de l’educació, aquell que veia en l’educació una eina imprescindible per assegurar la llibertat i igualtat de tots els ciutadans.

En aquest sentit, caldria preguntar-se si mereix anomenar-se educació aquella que no tingui en compte la inclusió, que no treballi per facilitar l’accés a ella en condicions d’igualtat o per a la cooperació en una realitat on la diversitat és la norma.

6 propostes per a una educació inclusiva

No existeix una recepta per a l’educació inclusiva, però sí que hi ha punts importants per avaluar el grau d’inclusivitat dels nostres enfocaments, així com per començar a treballar posant-la en pràctica. Nosaltres et proposem aquestes 6.

  • Diàleg i participació

La vivència de la diversitat a l’aula ha de començar en el diàleg. Respectant la singularitat de cada estudiant, la participació en classe ha d’adaptar-se a les possibilitats de cada alumne.

El diàleg en el marc de l’aprenentatge-servei és una eina molt potent per a posar en pràctica una educació inclusiva que involucri a tot un centre educatiu.

  • Aprenentatge basat en projectes

Una de les formes de personalització de l’aprenentatge és el ABP (Aprenentatge basat en projectes), que a més ofereix grans possibilitats per a la socialització. Un procés en el qual cadascun desenvolupa el seu potencial a partir de les seves possibilitats.

  • Aprendre a aprendre

És una dimensió més de l’ABP, però és necessari recordar-ho a cada moment del procés quan parlem d’educació inclusiva. Aquest enfocament permet personalitzar un procés d’aprenentatge que fomenta la confiança i l’autonomia.

  • Competències digitals

Allò que ja era una necessitat, s’ha convertit en una urgència en el context de la pandèmia. Potser has sentit parlar del Món Vuca o Vica, sigles de Volàtil, Incert, Complex i Ambigu. Oferir les eines per a un accés en igualtat d’oportunitats a aquest món, també passa per un domini de les competències necessàries per afrontar-lo.

  • El Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA)

L’enfocament del DUA és una potent arma contra totes les barreres que poden presentar-se en l’aprenentatge. Es tracta d’un enfocament que permet adaptar qualsevol unitat didàctica a les capacitats, nivells i possibilitats de cada estudiant.

  • Més enllà de l’aula

Una educació inclusiva que elimini barreres d’aprenentatge o tingui en compte la diversitat i pluralitat de les societats, no s’ha de reduir a l’espai de l’aula. Un bon inici seria analitzar les característiques i usos que nens i nenes fan del pati escolar, millorant l’accessibilitat i participació de tots.

Inspira’t en el treball de la Xarxa de patis inclusius i sostenibles.

Necessitem, avui més que mai, compartir idees, propostes i reflexions. Comparteix amb tota la comunitat educativa les teves propostes per a una educació inclusiva!

Si t’ha resultat interessant, et convidem a llegir els consells de 3 experts per a una educació inclusiva real o per a l’atenció a la diversitat.

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *